Current Board Members


President (理事长): 田强 (Qiang TIAN)

Secretary-General (秘书长): 安杰 (Jie AN)

Deputy Secretaries-General (副秘书长): 穆庆鑫 (Qingxin MU),孙思睫 (Sijie SUN)

Treasurer (财务): 陈迎章 (Yingzhang CHEN)

Honorary Members (荣誉理事): 于军 (Jun YU), 黄解于 (Jie-Yu HUANG), 汪建 (Jian WANG), 杨展涛 (Zhantao YANG), 刘善虑 (Shanlu LIU)

Board Members (理事): 安杰 (Jie AN), 陈迎章 (Yingzhang CHEN), 高大勇 (Dayong GAO), 高泽人 (Zeren GAO), 何雷 (Lei HE), 何亦武(Yiwu HE), 李沫 (Mo LI), 林惠国 (Edward LIN), 刘燕 (Yan LIU), 穆庆鑫 (Qingxin MU), 邵保海 (Baohai SHAO), 孙思睫 (Sijie SUN), 田强 (Qiang TIAN), 王昊 (Hao WANG), 徐眉 (Mei XU), 叶晓岚 (Xiaolan YE), 张煜晨 (Yuchen ZHANG), 赵柏腾 (Baiteng ZHAO), 郑宁 (Ning ZHENG)

Academic Consultant (学术顾问): 王晓东 (Xiaodong WANG)

Legal Consultant (法律顾问): 祝嘉汉 (Jiahan ZHU)