Current Board Members


 

President (理事长): 田强 (Qiang TIAN)

Academic Consultant (学术顾问): 王晓东 (Xiaodong WANG)

Legal Consultant (法律顾问): 祝嘉汉 (Jiahan ZHU)

Honorary Members (荣誉理事): 于军 (Jun YU), 黄解于 (Jie-Yu HUANG)

Secretary-General (秘书长): 邵保海 (Baohai SHAO)

Deputy Secretary (副秘书长): 李沫 (Mo LI), 安杰 (Jie AN)

Treasurer (财务): 黄解于 (Jie-Yu HUANG)

Board Members (理事): 安杰 (Jie AN), 陈迎章 (Yingzhang CHEN), 方向东 (Xiangdong FANG), 高大勇 (Dayong GAO), 高泽人 (Zeren GAO), 何亦武 (Yiwu HE), 李沫 (Mo LI), 林惠国 (Edward LIN), 刘燕 (Yan LIU), 穆庆鑫 (Qingxin MU), 邵保海 (Baohai SHAO), 田强 (Qiang TIAN), 王昊 (Hao WANG), 徐眉 (Mei XU), 许文峰 (Wenfeng XU), 许文清 (Wenqing XU), 杨展涛 (Zhantao YANG), 叶晓岚 (Xiaolan YE), 郑宁 (Ning ZHENG)