Current Board Members


President (理事长): 田强 (Qiang TIAN)

Treasurer (财务长): 陈迎章 (Yingzhang CHEN)

Secretary-General (秘书长): 徐眉 (Mei XU) (并主管工业界活动)

Vice Secretaries-General (副秘书长): 秦光荣 (Guangrong QIN) (并主管学术沙龙);穆庆鑫 (Qingxin MU) (并主管学术讲座)

Senior Director of Industrial Relations: 何雷 (Lei HE)

China Representative (中国区代表): 王天云 (Tianyun WANG)

Director of Publicity (宣传总监):  邵保海 (Baohai SHAO)

Director of Education (教育总监):安杰 (Jie AN)

Director of Innovation Program: 侍媛媛 (Yuanyuan SHI)

Honorary Members (荣誉理事): 于军 (Jun YU), 黄解于 (Jie-Yu HUANG), 汪建 (Jian WANG), 杨展涛 (Zhantao YANG), 刘善虑 (Shanlu LIU)

Board Members (理事): 安杰 (Jie AN), 陈迎章 (Yingzhang CHEN), 高大勇 (Dayong GAO), 高泽人 (Zeren GAO), 康建明(Jianming KANG), 何雷 (Lei HE), 何亦武(Yiwu HE), 李沫 (Mo LI), 林惠国 (Edward LIN), 刘燕 (Yan LIU), 孟长婷(Changting MENG), 穆庆鑫 (Qingxin MU), 秦光荣(Guangrong QIN), 邵保海 (Baohai SHAO), 侍媛媛(Yuanyuan SHI), 孙思睫 (Sijie SUN), 田强 (Qiang TIAN), 王昊 (Hao WANG), 王天云(Tianyun WANG), 辛利(Li XIN), 徐浩东(Haodong XU), 徐立斌(Libin XU), 徐眉 (Mei XU), 叶晓岚 (Xiaolan YE), 张煜晨 (Yuchen ZHANG), 赵柏腾 (Baiteng ZHAO), 郑宁 (Ning ZHENG)

Academic Consultant (学术顾问): 王晓东 (Xiaodong WANG)

Legal Consultant (法律顾问): 祝嘉汉 (Jiahan ZHU)